Ammonio (o Amun) il Nitriota

  • Christos anesti
  • O kalé mou (vita di San Nilo)
  • Christos anesti (Liturgia copta)